Werkgroep Veilige schoolomgeving

 

Werkgroep Veilige Schoolomgeving

 

Het doel van de werkgroep Veilige Schoolomgeving is het verbeteren van de verkeersveiligheid in de nabije omgeving van de school.

 

De leden van de werkgroep proberen op een ludieke wijze de leerlingen en ouders te sensibiliseren met verschillende acties:

 

Promotie van de fiets en de fietshelm, gezamenlijke aankoop van fietshelmen

Gezamenlijke aankoop van fietsverlichting

Veilig autoparkeren rond de school

Het promoten van de opleiding gemachtigde opzichter voor ouders

De 'Heen en Weer' week (de activiteiten in de week van de zwakke weggebruiker): elk jaar gaat deze week in het teken van de bewustwording inzake mobiliteit en milieu door in de eerste week van mei. Onze school neemt hieraan actief deel.

De Strappersdag

 

Ook door de actieve participatie aan de vergaderingen van de gemeentelijke werkgroep veilige schoolomgeving/mobiliteit zijn er initiatieven ondernomen om de veiligheid te bevorderen:

Invoering van de nieuwe verkeerslus aan de school

Opvolging van nog uit te voeren taken: stippellijn aan het gedeelte van tekenacademie/muziekacademie, definitieve aanleg wachtzone en verankering van de verkeersborden in het kader van de nieuwe verkeerlus

Realisatie van de eerste fietsstraat in Rotselaar 

 

Daarnaast houdt de werkgroep maximaal rekening met de vragen en opmerkingen van ouders, leerkrachten en omwonenden omtrent de verkeerssituatie rond de school en tracht hierop een antwoord te bieden.

 

Wie volledig op de hoogte wil blijven van de stand van zaken binnen deze werkgroep, moet zeker eens naar de eerstvolgende vergadering komen.             Helpende hoofden en handen bij het uitdenken en organiseren van acties en activiteiten zijn steeds welkom !

           

Wens je meer informatie of wil je graag helpen bij werking van de werkgroep neem contact op via één van onderstaande kanalen:

spreek één van de leden van de werkgroep of één van de kernleden persoonlijk aan

 

zend een mailtje naar het volgende adres:

veiligeschoolomgeving@oudercomiteheikant.be